Tam Quốc Diễn Nghĩa 3D Phần 3

Tam Quoc Dien Nghia 3D Phan 3 (2023)
Đạo diễn:
Diễn viên:
Quốc gia:
Đang chiếu: Tập 10
    Đánh giá:
  • [ 5 điểm / 1]

Xem Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 3D Phần 3 (2023) Vietsub Thuyết Minh Trọn Bộ

Năm đầu Kiến An, năm 196 Công Nguyên Tào Tháo ép Hán Hiến Đế di dời đến Hứa Đô dùng việc phục hưng Hán thất với ý đồ ra hiệu cho chư hầu thống nhất thiên hạ. Còn Viên Thiệu chiếm hữu bốn châu, Ký, U, Thanh, Bính. Còn nhiều lính và tướng với lương thực đầy đủ là đối thủ chủ yếu của Tào Tháo ở phương Bắc.

 

Năm thứ tư Kiến An, mùa thu năm 199 Công Nguyên, Tào Tháo đã cử lính đến Trung Mưu để rèn luyện chiến sĩ, củng cố thành luỹ chuẩn bị chiến đấu. Tháng hai năm sau Viên Thiện thống lĩnh 100 binh lính tinh nhuệ, đãn hàng vạn người lính để tiến vào phía Nam tập kích Lê Dương, trong khi đó Tào Tháo có số lính ít hơn vạn người đã giả vờ tiến quân vào Bắc sau đó chỉ huy quân đội tiến vào phía Đông với kế hoahcj sẽ Dương Đông kích Tây, đánh bại quân của Viên, chiếm giết mãnh tướng Nhan Lương, viên Thiệu cử đại tướng Văn Sửu vượt sông để tiến công vội, Tào Tháo nhân cơ hội mai phục và đã dùng 600 kỵ binh tập kích quân Viên chém Văn Sửu ngã ngựa. Viên Thiệu bất lợi trogn trận chiến đầu nên đã chia quân ra để tiến công, vội vàng liên doanh, Tào Tháo vì muốn tranh cuộc quyết chiến nên đã lui lại cố thủ Quan Độ, Viên và Tào đối đầu nhau vài tháng khiến cho lương thực hai bên đều thiếu thốn, người và ngựa đều kiệt sức khiến cho lòng quân không vững.

Tháng mười, hàng vạn xe chở lương thực của quân Viên tiến vào Ô Sào, Tào Tháo dùng kế của hàng thần Hứa Du tấn công bằng kị binh hạng nhẹ, tiêu huỷ lương thảo của quân Viên, Viên Thiệu không cứu Ô Sào mà lại cho quân đội tấn công đại doanh Tào Tháo. Bị quân Tào chuẩn bị từ sớm đánh bại chí lớn nhưng không có tài Viên Thiệu ủ mạnh mà nóng vội, kiêu ngạo liên tục chiến bại khiến cho Ô Sào thất thủ lòng quân lung lay, cộng thêm việc tướng soái bất hoà nội bộ xung đột. Đại tướng Trương Cáp đầu hàng Tào Tháo, Tào Tháo xem xét tình hình nhân thời cơ phản công đã tiêu diệt hơn 70 nghìn linh quân Thiệu . Trận chiến Quan Độ Tào Tháo vừa công vừa thủ, lùi quân để đánh trả, nắm bắt thời cơ, dùng kế sách đối phương không ngờ đến để chiến thắng. Viên Thiệu dẫn theo hơn 800 kỵ binh quay về Ký Châu từ đó không còn vực dậy nổi nữa.

error: Alert: Content selection is disabled!!